แกลเลอรี่ กิจกรรม

พ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขวาง

30 มกราคม 2566

18 รูปภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง นายสำเริง คุ้มด้วง นายก อบต.คลองขวาง ได้มอบหมายคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขวาง

slot dana