ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

5 กรกฎาคม 2566

New

จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์,แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง และมอบหมายเจ้าหน้าที่เปิดตู้รับฟังความคิดเห็นและตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ. 2566

รายละเอียด

7 มิถุนายน 2566

รายงานผลการเปิดตู้รับความคิดเห็นและตู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เดือน พฤษภาคม 2566

รายละเอียด

7 มิถุนายน 2566

รายงานผลการเปิดตู้รับความคิดเห็นและตู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เดือน เมษายน 2566

รายละเอียด

30 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

รายละเอียด

2 กันยายน 2565

มอบหมายเจ้าหน้าที่เปิดตู้รับฟังความคิดเห็นและตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

รายละเอียด

2 กันยายน 2565

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

2 กันยายน 2565

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

2 กันยายน 2565

ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

รายละเอียด