ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕