ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

  • เอกสาร : ดาวน์โหลด #1 (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง เรื่องสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง.pdf)