ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ได้แก่ ประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ประเภททั่วไป จำนวน 3 อัตรา

  • เอกสาร : ดาวน์โหลด #1 (ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น.pdf)