ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

  • เอกสาร : ดาวน์โหลด #1 (ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้.pdf)