ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

  • เอกสาร : ดาวน์โหลด #1 (ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ.pdf)