ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

  • เอกสาร : ดาวน์โหลด #1 (แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรี.pdf)