ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีว่างเดิม (ปลดล็อค)

  • เอกสาร : ดาวน์โหลด #1 (รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำ.pdf)