ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาแล้วเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

  • เอกสาร : ดาวน์โหลด #1 (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาแ.pdf)