ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

  • เอกสาร : ดาวน์โหลด #1 (ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร.pdf)