ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

29 สิงหาคม 2566

New

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียด

6 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด

22 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด

9 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด

24 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด