แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

26 เมษายน 2566

New

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖)

รายละเอียด

26 เมษายน 2566

New

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖)

รายละเอียด

4 เมษายน 2566

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖)

รายละเอียด

27 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

รายละเอียด

14 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

รายละเอียด

11 มกราคม 2566

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

รายละเอียด

19 ธันวาคม 2565

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กรณีกันเงิน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

รายละเอียด

15 สิงหาคม 2565

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

รายละเอียด

11 กรกฎาคม 2565

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

รายละเอียด
slot dana