แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

5 มีนาคม 2567

New

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลื่ยนแปลคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๔.๒๕๖๗)

รายละเอียด

14 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลื่ยนแปลคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๓.๒๕๖๗)

รายละเอียด

25 มกราคม 2567

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลื่ยนแปลคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒.๒๕๖๗)

รายละเอียด

20 ตุลาคม 2566

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

รายละเอียด

26 เมษายน 2566

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖)

รายละเอียด

26 เมษายน 2566

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖)

รายละเอียด

4 เมษายน 2566

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖)

รายละเอียด

27 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

รายละเอียด

14 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

รายละเอียด

11 มกราคม 2566

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

รายละเอียด

19 ธันวาคม 2565

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กรณีกันเงิน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

รายละเอียด

15 สิงหาคม 2565

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

รายละเอียด

11 กรกฎาคม 2565

ประกาศ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

รายละเอียด