แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

30 มกราคม 2566

- แผนบริหารการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖New

- ประกาศ นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๖New

27 เมษายน 2565

แผนบริหารการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด

26 เมษายน 2564

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
slot dana