รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.)

28 เมษายน 2566

New

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม 2565

รายละเอียด

14 พฤษภาคม 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม 2564

รายละเอียด

14 พฤษภาคม 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนเมษายน 2564

รายละเอียด

15 กรกฎาคม 2563

รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด