ที่ทำการและช่องทางติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

ที่ทำการหน่วยงาน:
59/3 หมู่ 10 ตำบลคลองขวาง
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
โทรศัพท์: 02-190-5536
โทรสาร: 02-190-5536
อีเมล์: klongkhwang.sao5536@gmail.com

ที่ทำการหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

โทรศัพท์02-190-5536

อีเมล์klongkhwang.sao5536@gmail.com

Facebookอบต.คลองขวาง Klongkhwang Sao.