แผนการดำเนินงาน

23 กุมภาพันธ์ 2567

New

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

18 กันยายน 2566

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายละเอียด

22 มิถุนายน 2566

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

26 เมษายน 2566

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

19 เมษายน 2566

สรุปรายงานแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

รายละเอียด

30 กันยายน 2565

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียด

31 มีนาคม 2565

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

30 ตุลาคม 2563

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายละเอียด

12 กรกฎาคม 2563

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียด

5 กรกฎาคม 2563

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายละเอียด