สถิติ

23 กุมภาพันธ์ 2567

New

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด

22 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

27 เมษายน 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

27 เมษายน 2565

สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ประจำปี 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

รายละเอียด

19 สิงหาคม 2563

สรุปการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562

รายละเอียด

12 กรกฎาคม 2563

สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563

รายละเอียด

12 กรกฎาคม 2563

สรุปประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน

รายละเอียด