แกลเลอรี่ กิจกรรม

โครงการผ้าอ้อม (รอบที่ 3)

23 มิถุนายน 2566

3 รูปภาพ

ทำบุญสำนักงาน อบต.คลองขวาง

19 พฤษภาคม 2565

78 รูปภาพ

นายกลงพื้นที่ รร

15 มีนาคม 2565

13 รูปภาพ

โคโรนา 2019 (COVID-19)

19 เมษายน 2563

80 รูปภาพ

ประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล 2563

18 กุมภาพันธ์ 2563

21 รูปภาพ

ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๒

11 พฤศจิกายน 2562

29 รูปภาพ

ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๒

11 พฤศจิกายน 2562

59 รูปภาพ

ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๒

11 พฤศจิกายน 2562

41 รูปภาพ