แกลเลอรี่ กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ”จัดฝึกอบรมการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ในกล่องโฟม”

21 กรกฎาคม 2566

28 รูปภาพ

ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ”จัดฝึกอบรมการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ในกล่องโฟม” ณ ศาลจ้าวแม่ทองคำ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี