ข่าวประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

28 เมษายน 2566

New

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียด

2 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จำนวน 1 โครงการ

รายละเอียด

27 กันยายน 2565

จัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซลแบบธรรมดา) จำนวน 1 คัน

รายละเอียด

27 กันยายน 2565

จัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแคป) จำนวน 1 คัน

รายละเอียด

16 มิถุนายน 2565

โครงการขยายผิวจราจรปากทางถนนเลียบคลองนาหมอน ม.3เชื่อม ม.10

รายละเอียด

15 มิถุนายน 2565

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนเลียบคลองขวาง ม.3

รายละเอียด

15 มิถุนายน 2565

จัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(จัดซื้อรถตู้พยาบาล)จำนวน 1 คัน

รายละเอียด

15 มิถุนายน 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงกันดิน ถนนเลียบคลองขวาง ม.4

รายละเอียด

30 กรกฎาคม 2564

โครงการปรับปรุวถนนคอนกรีต (เลียบคลองนาหมอน) พร้อมกำแพงกันดิน สาย นบ 3032 หมู่ที่ 1 ถึงแยกกระทุ่มลาย หมู่ที่ 8-9

รายละเอียด

30 กรกฎาคม 2564

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองขวาง หมู่ที่ 6

รายละเอียด

14 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมแซมถนนสายนาหมอน หมุ่

รายละเอียด

14 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมแซมถนนสายรร-บ้านคลอง

รายละเอียด

14 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมแซมถนนสายคลองขวาง หม

รายละเอียด

14 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมแซมถนนซ.อยู่ฉัตร หมู่

รายละเอียด

14 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมแซมถนน สายศาลเจ้าแม่

รายละเอียด

14 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมแซมถนนเลียบคลองขุนศ

รายละเอียด

14 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมแซมถนนซ.รักนาม หมู่ที

รายละเอียด

14 พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมแซมถนน ซ.สมเดชอุทิศ ห

รายละเอียด

14 สิงหาคม 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายซอยสมเดชอุทิศ หมู่ที่ 9

รายละเอียด

15 กรกฎาคม 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะซอยอยู่ฉัตร หมู่ที่ 1

รายละเอียด

15 กรกฎาคม 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะคลองตาคล้าย หมู่ที่ 6

รายละเอียด

15 กรกฎาคม 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะหมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3

รายละเอียด

14 กรกฎาคม 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนเลียบคลองลากค้อน-ไทรน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

18 มีนาคม 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองห้าร้อย หมู่ที่ 2-3 ตำบลคลองขวาง

รายละเอียด

17 มีนาคม 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนเลียบคลองขวาง หมู่ที่ 6

รายละเอียด

5 มีนาคม 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (จัดซื้อรถบรรทุก)

รายละเอียด

5 มีนาคม 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (จัดซื้อรถบรรทุกขยะ)

รายละเอียด

16 มกราคม 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซอยอยู่ฉัตร หมู่ที่ 1

รายละเอียด

16 มกราคม 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองขวาง หมู่ที่ 5-6

รายละเอียด

16 มกราคม 2563

ประก่าศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (จัดซื้อรถบรรทุก)

รายละเอียด

29 พฤศจิกายน 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต (เลียบคลองนาหมอน) พร้อมกำแพงกันดินสาย นบ 3032 หมู่ที่ 1 ถึงแยกกระทุ่มลาย หมู่ที่ 8-9

รายละเอียด
slot dana