รายงานผลการติดตามแผนดำเนินงาน ITA

4 เมษายน 2566

New

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ 6 เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

รายละเอียด

10 ตุลาคม 2565

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๕)

รายละเอียด

26 เมษายน 2564

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียด
slot dana