แกลเลอรี่ กิจกรรม

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566

28 สิงหาคม 2566

8 รูปภาพ

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 นำโดยนายสำเริง คุ้มด้วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ได้มีการติดตามผลการดำเนินงาน และข้อราชการในการชี้แจงเรื่องต่างๆ