แกลเลอรี่ กิจกรรม

พ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองขวาง

13 กรกฎาคม 2566

19 รูปภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง นายสำเริง คุ้มด้วง นายก อบต.คลองขวาง ได้มอบหมายคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาชิก อบต. , กำนันผู้ใหญ่บ้าน.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,อสม. และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลวีดคลองขวาง ดำเนินการออกพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองขวาง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566