แกลเลอรี่ กิจกรรม

สำรวจผู้พิการเพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้พิการในพื้นที่ อบต.คลองขวาง

20 กรกฎาคม 2566

10 รูปภาพ

วันพุธที่19 กรกฎาคม 2566 นายธนเสฏฐ์ วิวัฒน์ชยะกุล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายรัฐธีร์ นาคศรีชุ่มศักดิ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายชลอ ชุนอ่อน สมาชิกสภาฯ ม. 1 และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจผู้พิการเพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้พิการในพื้นที่ อบต.คลองขวาง