ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศเรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากทดทองปฏิบัติราชการ