ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

  • เอกสาร : ดาวน์โหลด #1 (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy).pdf)